Zgodne

Warsztaty leczenia bólu. Obszar głowy i szyi.

21 września, 2024 Warszawa Zgłaszający: CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH I INNOWACJI WUM Sp. z o.o.

Zgodne

Echokardiografia Przezklatkowa (TTE)

15 listopada, 2024 Warszawa Zgłaszający: CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH I INNOWACJI WUM Sp. z o.o.

Zgodne

Echokardiografia Przezklatkowa (TTE)

16 listopada, 2024 Warszawa Zgłaszający: CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH I INNOWACJI WUM Sp. z o.o.

Warunkowo zgodne

Glaucoma ACADEMY 2. Edycja

15-16 listopada, 2024 Lublin Zgłaszający: FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU NAUKI I MEDYCY

Zgodne

SOR - kardio, czyli podstawy postępowania w SOR z wybranymi ostrymi stanami kardiologicznymi

8-9 listopada, 2024 Warszawa Zgłaszający: CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH I INNOWACJI WUM Sp. z o.o.

Zgodne

"Czarno na białym" - ultrasonografia płuc i opłucnej w ujęciu praktycznym

25-26 października, 2024 Warszawa Zgłaszający: CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH I INNOWACJI WUM Sp. z o.o.

Zgodne

Kurs CEEA nr 1 Klatka piersiowa i oddychanie

10-12 października, 2024 Poznań Zgłaszający: Europejska Fundacja ds. Szkolenia w Anestezjologii

Warunkowo zgodne

Ogólnopolska Konferencja Rezydentów Położnictwa i Ginekologii

13-14 września, 2024 Łódź Zgłaszający: MedicaExpert Conference Mateusz Lubarski

Zgodne

Wrocławskie spotkania z neuroradiologią

6 września, 2024 Wrocław Zgłaszający: Gradatim Grażyna Horowitz

Zgodne

Konferencja Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej oraz Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich

20 września, 2024 Łódź Zgłaszający: Sympomed sp. z o.o. sp. k.

Zgodne

Obrazowanie i interwencje w strukturalnych chorobach serca i naczyń - ISIIC 2024 & PVL Experts Meeting

5-6 września, 2024 Katowice Zgłaszający: Business Service Galop Krystyna Gołąbek

Zgodne

Interpretacja EKG u pacjentów z implantowanymi urządzeniami do kontroli rytmu serca

22-23 listopada, 2024 Warszawa Zgłaszający: CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH I INNOWACJI WUM Sp. z o.o.

Warunkowo zgodne

III Baltic Eye Meeting

25-26 października, 2024 Gdańsk Zgłaszający: FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU NAUKI I MEDYCY

Zgodne

XXX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Psychospołeczne Aspekty Padaczki

16 listopada, 2024 Kraków Zgłaszający: Centrum Leczenia Padaczki i Migreny s.s. Piotr Czapiński,Ewa Czapińska

Zgodne

II Ogólnopolski Zjazd Nowoczesny Blok Operacyjny

12-13 września, 2024 Warszawa Zgłaszający: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska

Warunkowo zgodne

XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

24-26 października, 2024 Warszawa Zgłaszający: VM Media sp. z o. o. VM Group sp. k.

Warunkowo zgodne

XXVI Bałtyckie Dni Kardiologii

4-5 października, 2024 Szczecin Zgłaszający: Grupa casusBTL Sp. z o.o.

Zgodne

HEPATOLOGIA 2024 – postępy w diagnostyce i leczeniu

20 września, 2024 Warszawa Zgłaszający: Fundacja Fabryka Inicjatyw Medycznych

Nieocenione - poza zakresem

Centralny Klub Pacjenta

24 września, 2024 Katowice Zgłaszający: Fundacja "Z sercem do Pacjenta"

Warunkowo zgodne

XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, XI Międzynarodowa Konferencja Flebologia Estetyczna

18-20 października, 2024 Poznań Zgłaszający: Termedia Sp. z o. o.

Zgodne

Warsaw Live Endoscopy 2024

4-5 października, 2024 Warszawa Zgłaszający: Polska Fundacja Gastroenterologii

Zgodne

Diagnostyka Raka Płuca

27-28 września, 2024 Warszawa Zgłaszający: Grupa Conway sp. z o.o.

Zgodne

XXVII Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

29-31 sierpnia, 2024 Gdańsk Zgłaszający: VM Media sp. z o. o. VM Group sp. k.

Zgodne

Stany nagłe w neonatologii – rozpoznanie i standardy postępowania

13-14 grudnia, 2024 Warszawa Zgłaszający: CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH I INNOWACJI WUM Sp. z o.o.