Aktualności

Szkolenia dotyczące Systemu Oceny Wydarzeń Edukacyjnych (SOWE)

Opublikowano: 19-10-2021 Aktualizacja: 19-10-2021

W odpowiedzi na zgłaszane przez organizatorów wydarzeń edukacyjnych, potrzeby dodatkowych szkoleń dotyczących SOWE, zapraszamy na szkolenia, które odbędą się w formie on-line w poniższych terminach:

  1. 21.10.2021 (czwartek), 13:00-15:00
  2. 28.10.2021 (czwartek), 13:00-15:00
  3. 18.11.2021 (czwartek), 13:00-15:00
  4. 25.11.2021 (czwartek), 13:00-15:00
  5. 09.12.2021 (czwartek), 13:00-15:00
  6. 16.12.2021 (czwartek), 13:00-15:00

Korespondencja zawierająca linki do szkoleń została rozesłana do osób posiadających aktywne konta w systemie SOWE wraz z dopisaną organizacją i jednocześnie wyrazili zgodę na przesyłanie, na podane w SOWE dane kontaktowe, informacji handlowej oraz wykorzystywanie tych danych dla celów marketingu bezpośredniego przez Izbę POLMED.

Pozostałych chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres [email protected]

Przedłużenie okresu przejściowego dla SOWE do 31 grudnia 2021

Opublikowano: 30-06-2021 Aktualizacja: 30-06-2021

Zarząd OIGWM POLMED podjął uchwałę w sprawie przedłużenia do dnia 31 grudnia 2021 r. okresu obowiązywania okresu przejściowego dla Systemu Oceny Wydarzeń Edukacyjnych (SOWE).

Tylko krajowe wydarzenia edukacyjne organizowane przez podmioty trzecie pozytywnie ocenione w Systemie Oceny Wydarzeń Edukacyjnych (SOWE), czyli te które spełniają wymagania Kodeksów OIGWM POLMED oraz MedTech Polska, mogą otrzymać wsparcie firm członkowskich obu organizacji.

Oceną nie są objęte wirtualne wydarzenia edukacyjne organizowane przez podmioty trzecie.

Dla wydarzeń, dla których planowany termin rozpoczęcia wypada w okresie przejściowym i dla których potwierdzono zgodność z poniższymi kryteriami oceny wydarzeń SOWE, wydawany będzie certyfikat potwierdzający zgodność wydarzenia z kryteriami oceny wydarzeń, z zastrzeżeniem:

  • program,
  • przejawy gościnności/udział osób towarzyszących,
  • pakiet rejestracyjny, zakwaterowanie, rozrywka,
  • materiały konferencyjne, komunikacja.

Szkolenie dotyczące Systemu Oceny Wydarzeń Edukacyjnych (SOWE)

Opublikowano: 26-04-2021 Aktualizacja: 26-04-2021

Zaprszazmy na szkolenie, na którym zostanie szczegółowo omówiony System Oceny Wydarzeń Edukacyjnych. Szkolenie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021, w godzinach 12:00-14:00. W trakcie szkolenia zostaną omówione założeniam sysetemu, proces rejestracji oraz formularz zgłoszenia wydarzenia do oceny. Chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres [email protected]

Uruchomienie Systemu Oceny Wydarzeń Edukacyjnych (SOWE)

Opublikowano: 01-04-2021 Aktualizacja: 26-04-2021

Z przyjemnością informujemy, że Izba POLMED we współpracy z MedTech Polska – Partnerem projektu, uruchomiły System Oceny Wydarzeń Edukacyjnych (SOWE).

SOWE to inicjatywa branży technologii medycznych, będąca rozwinięciem szeroko stosowanej dla wydarzeń międzynarodowych platformy CVS (Conference Vetting System).

Celem SOWE jest określenie i przestrzeganie przez uczestników branży technologii medycznych wspólnych, jednolitych i najwyższych standardów etycznych w zakresie organizacji wydarzeń edukacyjnych. Więcej, patrz O SOWE.

Przypominamy, że okres przejściowy obowiązuje do 30 czerwca 2021r.

Opublikowano: 01-02-2021 Aktualizacja: 24-02-2021

W okresie przejściowym istnieje możliwość złożenia wniosku o ocenę wydarzenia w terminie krótszym niż 45 dni przed wydarzeniem. W takim przypadku Compliance Officer nie gwarantuje dokonania oceny wniosku, a Wnioskodawcy nie przysługuje możliwość odwołania. Więcej, patrz Regulamin Systemu Oceny Wydarzeń Edukacyjnych.

Certyfikat z zastrzeżeniem ryzyka lokalizacji/obiektu

Opublikowano: 01-02-2021 Aktualizacja: 24-02-2021

W okresie przejściowym, obok certyfikatu potwierdzającego zgodność wydarzenia z kryteriami oceny wydarzeń, wydaje się także certyfikaty potwierdzające zgodność wydarzenia z kryteriami oceny wydarzeń z zastrzeżeniem. Owe zastrzeżenie dotyczy wyłącznie kryterium lokalizacji i obiektu wydarzenia. Więcej, patrz Regulamin Systemu Oceny Wydarzeń Edukacyjnych. Więcej...