Aktualności

Uruchomienie Systemu Oceny Wydarzeń Edukacyjnych (SOWE)

Opublikowano: 01-02-2021 Aktualizacja: 24-02-2021

Z przyjemnością informujemy, że Izba POLMED we współpracy z MedTech Polska – Partnerem projektu, uruchomiły System Oceny Wydarzeń Edukacyjnych (SOWE).

SOWE to inicjatywa branży technologii medycznych, będąca rozwinięciem szeroko stosowanej dla wydarzeń międzynarodowych platformy CVS (Conference Vetting System).

Celem SOWE jest określenie i przestrzeganie przez uczestników branży technologii medycznych wspólnych, jednolitych i najwyższych standardów etycznych w zakresie organizacji wydarzeń edukacyjnych. Więcej, patrz O SOWE.

Przypominamy, że okres przejściowy obowiązuje do 30 czerwca 2021r.

Opublikowano: 01-02-2021 Aktualizacja: 24-02-2021

W okresie przejściowym istnieje możliwość złożenia wniosku o ocenę wydarzenia w terminie krótszym niż 45 dni przed wydarzeniem. W takim przypadku Compliance Officer nie gwarantuje dokonania oceny wniosku, a Wnioskodawcy nie przysługuje możliwość odwołania. Więcej, patrz Regulamin Systemu Oceny Wydarzeń Edukacyjnych.

Certyfikat z zastrzeżeniem ryzyka lokalizacji/obiektu

Opublikowano: 01-02-2021 Aktualizacja: 24-02-2021

W okresie przejściowym, obok certyfikatu potwierdzającego zgodność wydarzenia z kryteriami oceny wydarzeń, wydaje się także certyfikaty potwierdzające zgodność wydarzenia z kryteriami oceny wydarzeń z zastrzeżeniem. Owe zastrzeżenie dotyczy wyłącznie kryterium lokalizacji i obiektu wydarzenia. Więcej, patrz Regulamin Systemu Oceny Wydarzeń Edukacyjnych. Więcej...