Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zainteresowanie witryną sowe.org.pl, obsługiwaną przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych z siedzibą w Warszawie (dalej: „Izba POLMED”) . Administrator traktuje kwestie poufności i ochrony danych bardzo poważnie i stosuje się do obowiązujących krajowych i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W niniejszej Polityce Prywatności przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, w szczególność dot. rodzajów danych, które możemy gromadzić i sposobu, w jaki z nich korzystamy.

2. Informacje ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych „POLMED”, z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8, lokal 81, 00-613 Warszawa.

Administrator zbiera informacje dobrowolnie podane przez Państwa podczas korzystania z witryny oraz informacje dotyczące Państwa aktywności na naszej stronie.

Podstawowymi i niezbędnymi do założenia konta danymi zbieranymi przez Administratora są Państwa imię, nazwisko, adres email oraz fakt reprezentowania danej organizacji, ale mogą Państwo udostępnić także inne dane osobowe.

Administrator może gromadzić także automatyczne informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) oraz inne dane związane z korzystaniem przez Państwa z witryny (np. oglądane podstrony). Administrator wykorzystuje do zbierania ww. danych również pliki cookies.

2.1 Cel przetwarzania

Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • założenia i korzystania z konta użytkownika;
 • oceny zgłoszonego wydarzenia;
 • kontaktowych – m.in. w celu oceny zgłoszonego wydarzenia;
 • ochrona interesów Administratora, np. na wypadek dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem z witryny;
 • cele statystyczne i związane z zapewnieniem funkcjonalności strony (dane zbierane przez pliki cookies);
 • w celu informowania Państwa o szkoleniach lub innych aktywnościach związanych z działalnością Izby POLMED.

2.2 Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • Państwa zgoda – dane zbierane przy użyciu plików cookies;
 • Zawarcie i wykonanie umowy – założenie konta użytkownika i korzystanie z niego, ocena zgłoszonego wydarzenia;
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Izbę POLMED - prowadzenie przez Izbę POLMED działalności statutowej, w tym przesyłanie informacji o szkoleniach lub innych aktywnościach związanych z działalnością Izby POLMED drogą elektroniczną – jeżeli wyrażą państwo na to zgodę.

2.3 Kategorie odbiorców

Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (np.: usługi informatyczne); takie podmioty, przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Izby POLMED;
 • partnerom Systemu Oceny Wydarzeń Edukacyjnych;
 • właściwym organom państwowym w sytuacjach określonych przepisami prawa;
 • innym użytkownikom strony sowe.org.pl w zakresie w jakim takie dane będą zawarte w publicznie dostępnej informacji o certyfikacji lub odmowie certyfikacji wydarzenia.

2.4 Czas przetwarzania

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez następujący okres:

 • przez czas wykonywania umowy (w związku z prowadzeniem konta), do momentu przedawnienia wszelkich roszczeń z tym związanych;
 • dane zbierane na podstawie zgody (cookies), do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Każdy użytkownik ma prawo do usunięcia konta w dowolnym momencie.

2.5 Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych:

 • ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania;
 • w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka zawarcia i realizacji umowy, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia dostarczonych nam danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody);
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu i przeznaczone są do korzystania z witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • utrzymania Państwa sesji po opuszczeniu strony, dzięki której nie muszą Państwo na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

Na witrynie są wykorzystywane dwa główne rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” – przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookies na Państwa urządzeniu poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce. Zablokowanie plików cookies może spowodować niemożliwość korzystania z pewnych funkcjonalności witryny. Instrukcje zablokowania lub usunięcia plików cookies znajdą Państwo poniżej:

Urządzenia mobilne:

Pliki cookies są zamieszczane na Państwa urządzeniu przez Izbę i mogą być wykorzystywane przez Izbę oraz współpracujących z Izbą dostawców usług.

Informacje pozyskiwane przy użyciu plików cookies zapisywanych na Państwa urządzeniu mogą być wykorzystane do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki korzystacie Państwo z witryny. W tym celu pliki cookies mogą zachować informację o ścieżce nawigacji lub czasie pozostawania na danej stronie.

4. Logi serwera

Niektóre informacje o korzystaniu przez Państwa z witryny mogą być zapisywane w warstwie serwerowej. Takie dane są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania witryną, w tym w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

5. Aktualizacja

Niniejszy dokument może być zmieniany z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności potrzebę dostosowania do zmian w prawie lub praktyce organów administracyjnych. O planowanych zmianach użytkownicy zostaną poinformowani mailem, z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W razie braku zgody na aktualizację Polityki Prywatności użytkownicy mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu naszej strony (usunięcie konta użytkownika).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do przetwarzania przez nas Państwa danych, uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected].

Opublikowano: 18-02-2020
Aktualizacja: 24-02-2021