Materiały konferencyjne / komunikacja

  • Reklama i promocja wydarzenia powinna odbywać się zgodnie ze standardami etycznymi i obowiązującymi przepisami prawnymi.
  • Reklama i promocja wydarzenia powinna skupiać się na jego wartości edukacyjnej/naukowej, a nie na walorach geograficznych czy atrakcyjności lokalizacji lub obiektu wydarzenia i elementów pozamerytorycznych.
  • Ważne jest by wszystkie materiały promocyjne/konferencyjne (np. ulotki, broszury i strona internetowa) podkreślały edukacyjny/naukowy charakter programu danego wydarzenia.
  • Materiały promocyjne/konferencyjne nie powinny zawierać nadmiernych lub niewłaściwych odniesień do lub grafik/zdjęć rozrywki (np. zdjęcia basenu, hotelowej strefy SPA, plaży itp.), wydarzeń sportowych (np. pole golfowe, kort do tenisa) lub innych walorów pozamerytorycznych (np. wydarzenia kulturalne).
Opublikowano: 06-02-2020
Aktualizacja: 24-02-2021