Zakres oceny

SOWE dokonuje oceny wyłącznie wydarzeń krajowych tj. takich, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są organizowane na terenie Polski (wydarzenia ogólnokrajowe, wydarzenia o zasięgu regionalnym, wydarzenia o zasięgu wojewódzkim, wydarzenia o zasięgu lokalnym),
  2. są skierowane wyłącznie bądź w przeważającym zakresie do pracowników ochrony zdrowia,
  3. są skierowane do pracowników ochrony zdrowia wykonujących zawód wyłącznie albo przede wszystkim w Polsce (ocenie nie podlegają wydarzenia skierowane do pracowników ochrony zdrowia niewykonujących zawodu w Polsce),
  4. dotyczą zagadnień z obszaru medycyny, związanych z leczeniem chorób, ich diagnozowaniem lub ich zapobieganiem, bądź z zastosowaniem konkretnych metod leczniczych albo diagnostycznych,
  5. są organizowane przez podmioty trzecie (ocenie nie podlegają wydarzenia, których organizatorem jest podmiot będący członkiem Izby POLMED lub MedTech Polska tj. wydarzenia firmowe).

Uwaga: Wydarzenia międzynarodowe należy zgłaszać do systemu Conference Vetting System - CVS, który jest niezależnie zarządzanym systemem, weryfikującym zgodność międzynarodowych wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez podmioty trzecie z Kodeksem etycznych praktyk biznesowych MedTech Europe i Kodeksem praktyk biznesowych Mecomed.

Opublikowano: 06-02-2020
Aktualizacja: 24-02-2021