Pytanie wstępne

Organizator wydarzenia może wysłać pytanie wstępne do Compliance Officera w celu wstępnej oceny, czy wydarzenie spełnia kryteria oceny wydarzeń. Wniosek w zakresie pytania wstępnego dotyczącego wydarzenia powinien zostać złożony do 180 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia (dopuszcza się złożenie wniosku przed podpisaniem jakichkolwiek umów z dostawcami – np. hotelami). Zakres wniosku powinien obejmować wskazanie: lokalizacji, obiektu, terminu oraz zasięgu wydarzenia.

Compliance Officer udziela odpowiedzi na pytanie wstępne dotyczące wydarzenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Uwaga: Pytanie wstępne dotyczące wydarzenia, nie zwalnia organizatora z obowiązku złożenia w systemie właściwego wniosku o ocenę wydarzenia, w terminie nie później niż 45 dni do wydarzenia.

Wpisz co najmniej 2 znaków Po rozwinięciu użyj strzałek góra dół, aby zaznaczyć opcję Użyj klawisza enter, aby wybrać
Wpisz co najmniej 2 znaki, zaznacz strzałkami opcję i zatwierdź klawiszem „enter”.