O SOWE

System Oceny Wydarzeń Edukacyjnych (SOWE) to inicjatywa branży technologii medycznych, będąca rozwinięciem szeroko stosowanej dla wydarzeń międzynarodowych platformy CVS Conference Vetting System MedTech Europe.

Celem SOWE jest określenie i przestrzeganie przez uczestników branży technologii medycznych wspólnych, jednolitych i najwyższych standardów etycznych w zakresie organizacji wydarzeń edukacyjnych.

Jest to niezależnie zarządzany system, który weryfikuje zgodność krajowych wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez podmioty trzecie z Kodeksem Etycznych Praktyk Biznesowych Izby Polmed oraz Kodeksem Etyki branży technologii medycznych MedTech Polska. SOWE ocenia zgodność wydarzeń z kryteriami wynikającymi z powyższych kodeksów, a tym samym możliwość ich wsparcia w formie grantów edukacyjnych lub działań komercyjnych (np. stoisko, reklama, sympozjum satelitarne i inne) przez firmy będące członkami Izby Polmed lub MedTech Polska.

Członkowie Izby Polmed i MedTech Polska nie mogą udzielić jakiegokolwiek wsparcia wydarzeniu, które nie posiada certyfikatu zgodności SOWE. Oznacza to, że decyzje wydane przez Compliance Officera są wiążące dla członków obu organizacji.

Proces oceny wydarzeń opiera się na weryfikacji pięciu równoważnych kryteriów:

  • lokalizacji i obiektu wydarzenia,
  • programu wydarzenia,
  • obecności osób towarzyszących,
  • pakietu rejestracyjnego, zakwaterowania i rozrywki,
  • materiałów konferencyjnych i komunikacji dotyczącej wydarzenia.
Opublikowano: 18-05-2020
Aktualizacja: 04-05-2021