Compliance Panel

Compliance Panel został utworzony w celu zagwarantowania niezależnych opinii i decyzji wydawanych w toku oceny wydarzeń w ramach SOWE. To panel niezależnych fachowców posiadających wysoki poziom wiedzy i doświadczenia w branży technologii medycznych (MD i IVD) oraz wysoką ekspertyzę w obszarze stosowania branżowych norm etycznych. Compliance Panel pełni rolę organu odwoławczego od decyzji Compliance Officera.

Zadania

  • rozpatrywanie odwołań od decyzji Compliance Officera,
  • zapewnienie niezależności, bezstronności, profesjonalizmu i spójności systemu,
  • zapobieganie konfliktom interesu.
Opublikowano: 06-02-2020
Aktualizacja: 24-02-2021